Αρχική Σελίδα / Κοινοτικό Συμβούλιο
Print this page
Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βάσας Κελλακίου της Επαρχίας Λεμεσού, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Παντελής Γεωργίου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99332410
   
Ονοματεπώνυμο: Σωτήρης Σιαπάνης (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99662813
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Emma Price  
Τηλέφωνα: 99008776
   
Ονοματεπώνυμο: Nicola Wilkinson
Τηλέφωνα: 99949551 
   
Ονοματεπώνυμο: Ραφαήλ Κουταλιανός
Τηλέφωνα: 99957267
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο: Γεωργία Γεωργίου (Γραμματέας)
Τηλέφωνα: 25633478

 

Designed & Developed by NETinfo Plc