04/02/2020
Δεντροφύτευση στη Βάσα Κελλακίου 16/2/2020

Το Κ.Σ. Βάσας Κελλακίου και ο Σύνδεσμος Αποδήμων διοργανώνουν δενδροφυτευση στις 16 Φεβρουάριου ήμερα Κυριακή.

Θα έχουμε περίπου 200 δέντρα για να πρασινίσουμε το χωρίο μας.

Αν δεν είστε απασχολημένοι και αν μπορείτε παρακαλώ όπως έρθετε μαζί μας στα κοινοτικά γραφεία η ώρα 10π.μ. για να φυτέψουμε όλοι από ένα δέντρο.

Ελπίζουμε να σας δούμε εκεί.


To All Residents

We are havίng another communίty tree planting day in Vasα Kellakίou on Sunday 16th February 2020. We have got about 200 trees tο plant and would lίke to plant again as a communίty, so ίf you are busy, please come join us up at the communίty office for 10am. It would be great to see you and have your support.

Hope to see you there